پیامهای بازرگانی|پیام بازرگانی|آگهی تلوزیونی

اصول کلی پیامهای بازرگانی

اگر چه هر کارگردان سبک و سیاق خود را در تهیه یک آگهی تلوزیونی دارد و خلاقیت نیز امر تعیین کننده ای در تولید یک آگهی تلوزیونی است اما با بررسی پیامهای بازرگانی ، موفق به اصول کلی مشترکی میتوان دست یافت که رهنمود آنها به شرح زیر میباشد

1. پیامهای یازرگانی باید در ابتدا توجه بیننده را جذب کند 4 ثانیه ای اول حیاتی است

2. در پیامهای بازرگانی یک تصویر کلیدی بیابید صحنه ای که کل پیام فروش را در یک بسته مرتب،خلاصه نماید

3.در تولید پیام بازرگانی تمام ذهنتان را متوجه یک کار کنید و در هر پیام بازرگانی فقط یک داستان را بیان کنید .آن را دقیق مطرح کنید به گونه ای که بیننده را درگیر کند و در خاطر او بماند .

4.قوانین تدوین را در پیام بازرگانی خوب بکار ببرید فرایند پیام موجود را در آگهی بازرگانی برای بیننده ساده کنید .

5. همیشه سعی کنید که محصول را با نمای درشت در پایان آگهی تلوزیونی نشان دهید .

 

 

 

 

 

 

پیامهای بازرگانی از مقولاتی است که پخش آن از رسانة صد او سيما پس از ورود به دوران برای افزايش سازندگی پس از جنگ تحميلی احساس و لزوم گسترش فعاليت سالم بخش خصوص برای افزايش توليد داخلی و ارزش افزوده ملی و ايجاد اشتغال به طور جدی مورد توجه مسئولان نظام و مديران رسانه قرار گرفت. مديرکل پیامهای بازرگانی صدا و سيما در سخنرانی خود در جشنوارة آگهی برتر سازمان نگاهی دارد به روند تکامل پیامهای بازرگانی تجاری در چارچوب مقررات پیامهای بازرگانی صدا و سيما و نحوة تحول زمينه های اجتماعی در اين باب.

همان طور که اطلاع داريد پس از پيروزی انقلاب اسلامی پخش پیامهای بازرگانی به معنای امروزی از رسانة صدا و سيما قطع شد و تا سالها با اين قضيه مخالفت جدی می شد، زيرا نگرش مسئولان اين بود که اصولا" نبايد به سمت پیامهای بازرگانی و تبلیغ بازرگانی رفت. چرا که در واقع نگرشی که نسبت به پیامهای بازرگانی وجود داشت منبعث از نظريه های سرمايه داری بود که براساس آن، پیامهای بازرگانی جامعه را به سمت مصرف گرايی سوق می دهد و لاجرم هر تبليغاتی مصرف گرايی را در پی دارد و از اين رو نبايد هيچگونه تبليغ بازرگانی صورت می گيرد.

پس از سالها اين نگرش و نگاه مسئولان نسبت به پیامهای بازرگانی تجاری تعديل و احساس شد که می توان پیامهای بازرگانی را با اهداف مشخص، غير از آنچه که در دنيای سرمايه داری مرسوم است، ارائه کرد و نتيجة مناسب هم به دست آورد. از زمانی که پخش پیامهای بازرگانی از رسانه صدا و سيما آغاز شد تا چند سال اخير فراز و نشيب های زياد طی شده است. در اينجا آماری را ارائه می کنيم که مقايسة وضعيت پخش پیامهای بازرگانی در سال گذشته با امسال را نشان می دهد:

طبق مقايسه ای که بين دو فاصلة زمانی 1/4/78 لغايت 30/11/78 و همين مقطع در سال 79 به عمل آورديم مشخص شد که مجموع مدت زمان پخش پیامهای بازرگانی در اين مدت در سال 79 حدودمحسوس است. اين کاهش را می توان شاخصی از بهبود وضعيت  آگهی تلوزیونی از نظر کيفی محسوب داشت.

همچنين اين مقايسه نشان می دهد که در هر دو دوره مورد بررسی شبکة سوم، شبکة پنجم و سپس شبکة اول سيما به ترتيب بيشتر از ساير شبکه های راديويی و تلويزيونی پیامهای بازرگانی پخش کرده اند. از طرفی مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما به طور منظم، طرحهائی را برای سنجش موقعيت و وضعيت  آگهی تلوزیونی انجام می دهد که مهمترين هدف آن سنجش و تحليل وضعيت  آگهی تلوزیونی و تخمين و بررسی ميزان بيننده هاست. دستيابی به نوع  آگهی تلوزیونی مورد پسند و ميزان اعتماد مخاطبان به  آگهی تلویزیونی و دلايل بی اعتمادی آنان از جمله محورهايی هستند که در اين پژوهشها مورد بررسی قرار می گيرند. نتايج مجموعه ای از اين بررسيها نشان داد که اکثر پاسخگويان، زن، و عمدتا" در سنين 19-15 و 39-30 سال بوده اند و تحصيلات اغلب آنها در سطح راهنمايی، دبيرستان و ديپلم بوده است.

مجموع يافته های اين بررسی نشان می دهد که به طور متوسط 40 درصد از پاسخگويان زنان عمدتا" بيشتر از مردان،  آگهی تلوزیونی را نگاه کرده اند. همچنين با افزايش سن، ميزان بينندة آگهی تلوزیونی کاهش پيدا کرده است. با نگاهی به سطح سواد بينندگان  آگهی تلوزیونی مشخص می شود که از يک طرف افراد بی سواد و کم سواد به طور متوسط، کمتر از سايرين آگهی تلوزیونی را تماشا کرده اند و از طرفی افراد در سطح تحصيلی دکترا نيز کمتر ازسايرين بينندة  آگهی تلوزیونی بوده اند و تماشای  آگهی تلوزیونی در سطوح مختلف تحصيلی از سير خطی برخوردار نيست.

عمدة دلايل کسانی که  پیام بازرگانی را تماشا نکرده اند فقدان انگيزه برای تماشا، نداشتن وقت و نداشتن علاقه و مهمترين دلايل آنان برای پسنديدن  پیام بازرگانی تصاوير جذاب و موسيقی شاد بوده است.

به طور متوسط حدود 53 درصد ار افراد برای انتخاب و خريد کالاها از  پیام بازرگانی استفاده کرده اند و حدود 44 درصد نيز نسبت به کالاهای تبليغ شده درتلويزيون اظهار اعتماد کرده اند.مهمترين دلايل افرادی که اظهار بی اعتمادی نسبت به پیام بازرگانی داشته اند بی اعتقادی و بدبينی آنها نسبت به تبليغات بوده است. با وجود اين اکثر پاسخگويان (75 درصد) معتقد بوده اند که پخش  پیام بازرگانی از رسانة تلويزيونی ضرورت دارد، که اين نکتة قابل توجهی است.

 

 

کانون تبلیغاتی تک برگ سبز نماینده پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی

 

 

 

در صورت طرح سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 66434039 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 66434186 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 66434192 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 26208072 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 26208798 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 88686322 - 021

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 09351209002

در صورت نیاز به سوال راجب تعرفه پخش پیامهای بازرگانی یا قوانین یا مقررات پذیرش پیامهای بازرگانی و یا ساخت پیامهای بازرگانی با شماره تلفن : 09121362650

تماس حاصل بفرمایید

 

تولیدات ما : در حال ساخت و پخش برای دیدن بودجه و زمان پخش آنها روی تصاویر تیزرهای زیر کلیک کنید

همکاری با ما

دوستانی که در زمینه های مرتبط با فعالیت تک برگ سبز درخواست همکاری دارند به لینک زیر مراجعه نمایند

فرم درخواست همکاری

پروژه های برجسته

 
کانون تبلیغاتی تک برگ سبز با بهره‌گیری از جدیدترین پدیده‌ها و دستاوردهای مطرح در دنیا به انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی پرداخته است . این کانون تبلیغاتی از گروه‌های تخصصی تشكیل شده است كه وظیفه ارائه خط مشی‌های مشاوره‌ای ، انجام و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های تخصصی ، جذب پروژه در حوزه‌های تخصصی ذیربط بر اساس اهداف تعیین شده را بر عهده دارند.آنچه كه همواره تضمین‌کننده موفقیت و پویایی این کانون تبلیغاتی، نگرش و دیدگاهی متفاوت و برتر در ارائه خدمات است. این شرکت با نگاهی ظریف، دقیق و هوشمند به عملكرد افراد و گروه‌ها و بهبود مستمر آن ، شالوده‌ای محكم برای جلب رضایت عزیزان بنا نهاده‌ایم. این شرکت علاوه براین که درهریک از دپارتمان های تخصصی خود مشاوره های لازم و سودمند را به مشتریان خود ارائه می دهد در دپارتمان مشاوره از نام گذاری، شعارتبلیغاتی، سند استراتژیک و تبلیغات تلویزیونی ، طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی و ارتباطات یکپارچه بازاریابی در کنار مشتریان خود می باشد . . افراد متخصص و مجرب صنعت شما در کانون تبلیغاتی تک برگ سبز . تیم مشاوره ما متشكل از كارشناسانی توانمند ، آگاه و با دانش روز است .        

 
تیزر , تیزر سازی , تیزر سازان , پخش تیزر , نمایش تیزر , ایده تیزر , سازندگان تیزر , پخش تیزر در صدا و سیما , تیزر در شبکه 3 , ساخت و پخش تیزر تلویزیونی , نمایندگی ساخت تیزر تبلیغاتی , تیزر کوتاهپیامهای بازرگانی , پخش پیامهای بازرگانی , پیامهای بازرگانی صدا و سیما , سازندگان برتر پیامهای بازرگانی , مجری پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما , پیامهای بازرگانی شبکه نسیم , پیام بازرگانی , پخش آگهی در شبکه آی فیلم , تبلیغ در شبکه آی فیلم , پخش تیزر در آی فیلم , ifilm , تبلیغ در ifilm , پخش پیامهای بازرگانی در شبکه آی فیلم , تیزر آی فیلم , تیزر تلویزیونی در آی فیلم , آگهی آی فیلم,شرکتهای سازنده تیزر تبلیغاتی , تعرفه پخش آگهی در تلویزیون , تعرفه پخش تبلیغات در تلویزیون , تعرفه پخش آگهی در صدا و سیما , تعرفه پخش تیزر در صدا و سیما  , سازنده فیلم تبلیغاتی از کارخانه , هزینه پخش تیزر در صدا و سیما , تیزر , آگهی تلویزیونی , تلفن واحد پخش تبلیغات تلویزیونی , شماره تماس بخش آگهی صدا و سیما , اداره تبلیغات تلویزیونی , پیامهای بازرگانی ,تیزر تبلیغاتی  , تعرفه پخش...

آمارگیر

طراحی از تهران ایده

www.Tehranidea.ir